Aké hladiny hluku a ako môžu poškodiť váš sluch?

hluk poškodenie sluchu

Hluk je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Od ruchu dopravy až po hudbu na koncerte, sme neustále vystavení rôznym úrovniam zvukov. Avšak, keď sa úroveň hluku dostane nad určité limity, môže to mať vážne následky na naše zdravie, najmä na náš sluch, bez ktorého je život veľmi náročný.

Aké hladiny hluku sú škodlivé a ako môžu poškodiť váš sluch? Kedy je potrebné byť ostražitý a prečo by sme mali zvážiť profesionálne meranie hluku?

Tip pre vás: Preventívna prehliadka: Čo všetko by ste mali absolvovať každý rok?

Aké následky má nadmerný hluk na naše telo?

Nadmerný hluk môže mať rozsiahle negatívne účinky na ľudský organizmus, ktoré sa prejavujú nielen poškodením sluchu, ale aj ďalšími zdravotnými problémami:  

 • Poškodenie sluchu: Vystavenie hluku nad 85 decibelov (dB) po dlhšiu dobu môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. K tomu dochádza, keď sú jemné vláskové bunky v uchu vystavené nadmernej hladine zvuku a     nezvládajú sa regenerovať.    

 • Stres a úzkosť: Konštantné vystavenie vysokému hluku môže zvýšiť aj hladinu stresových hormónov v tele, čo vedie k zvýšenej úzkosti, podráždenosti a dokonca k depresii.

 • Poruchy spánku: Hluk môže narušiť aj spánkový cyklus, čo vedie k nespavosti a iným spánkovým poruchám. Nedostatok kvalitného spánku môže následne negatívne ovplyvniť celkové zdravie a pohodu.

 • Kardiovaskulárne problémy: Dlhodobé vystavenie vysokým úrovniam hluku je spojené so zvýšeným rizikom vysokého krvného tlaku, srdcových ochorení a mŕtvice.      

 • Znížená koncentrácia a produktivita: Hluk v pracovnom prostredí môže výrazne znížiť schopnosť sústrediť sa a viesť k nižšej produktivite.

Pozri si aj: Trápia vás červené žilky na tvári? Toto sú príčiny ich vzniku a spôsoby, ako s nimi zatočiť

Hluk v pracovnom prostredí Depositphotos

Kedy treba spozornieť?         

Existuje niekoľko referenčných bodov, ktoré nám pomáhajú určiť, kedy je hladina hluku nebezpečná:

 • 60 až 70 dB: Táto úroveň zodpovedá normálnemu rozhovoru alebo hlučnejšej kancelárii. Hoci nie je považovaná za nebezpečnú, môže byť pri dlhodobej expozícii rušivá. Naopak, hladiny nad 80 dB sa už považujú za rizikové, obzvlášť pri dlhodobom intenzívnom pôsobení.    

 • 85 dB: Dlhodobé vystavenie tejto hladine hluku, ktorá je typická pre premávku alebo rušné mestské prostredie, môže spôsobiť poškodenie sluchu. Odborníci odporúčajú obmedziť čas strávený v takýchto podmienkach na maximálne 8 hodín denne.

 • 100 dB: Táto hladina je typická pre niektoré priemyselné prostredia alebo koncerty. Expozícia tejto úrovni hluku by nemala presiahnuť 15 minút denne bez ochrany sluchu.

 • 120 dB a viac: Takáto hladina hluku je bežná pri štarte lietadla alebo výstreloch a môže okamžite spôsobiť poškodenie sluchu, takže si vyžaduje okamžitú ochranu v podobe špeciálnych tlmičov výstrelu alebo iných podobných dostupných riešení.

Neprehliadni:  Ľudské emócie: Toto je 6 základných emócií a takto ovplyvňujú naše správanie

kedy je hladina hluku nebezpečná Depositphotos

Objednajte si meranie hluku odborníkmi

Ak máte podozrenie, že ste vystavení nebezpečným úrovniam hluku, alebo ak chcete zabezpečiť, že vaše pracovné prostredie je v súlade s bezpečnostnými normami, je rozumné objednať si profesionálne meranie hluku. Odborníci na akustiku a meranie hluku používajú špecializované nástroje a techniky na presné určenie hladiny hluku v rôznych prostrediach. Takéto merania môžu pomôcť identifikovať zdroje hluku, hodnotiť riziká a navrhnúť účinné opatrenia na ochranu zdravia.

Profesionálne meranie hluku zahŕňa:   

 • Posúdenie a analýzu rôznych zdrojov hluku a ich vplyvu na prostredie.    

 • Identifikáciu potenciálnych zdravotných rizík spojených s expozíciou hluku.

 • Odporúčania na minimalizáciu hluku vrátane technických a organizačných opatrení, ako sú inštalácia protihlukových bariér, používanie osobnej ochrany sluchu a zmeny v pracovných postupoch.

Vystavenie nadmernému hluku je vážnym problémom, ktorý môže mať dlhodobé negatívne dôsledky na naše zdravie, najmä na sluch. Je preto dôležité byť si vedomý úrovní intenzívnych zvukov, ktorým sme vystavení, a podniknúť kroky na ochranu seba a svojich blízkych. 

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE