Ľudské emócie: Toto je 6 základných emócií a takto ovplyvňujú naše správanie

Počas života naše pocity ovplyvňujú rozhodnutia, ktoré robíme. Pozeráme televízne programy, pri ktorých sa smejeme alebo plačeme. Vyhýbame sa ľuďom, ktorí nás strašia. Jeme, kým sa necítime spokojní. Aj keď tieto emocionálne pocity určujú, ako sa správame, psychológovia neprišli na to, koľko rôznych druhov emócií cítime.

Jedna teória hovorí, že cítime päť alebo šesť rôznych druhov emócií, ako je hnev a zábava, a že každá emócia je úplne iná ako všetky ostatné. Ďalšou teóriou je, že cítime dve protikladné emócie, ako je potešenie alebo nespokojnosť a vzrušenie alebo pokoj, ktoré sú zmiešané, aby vytvorili všetky naše emocionálne pocity.

Typy ľudských emócií

Ľudia používajú mnoho rôznych slov na opis emócií, ktoré cítia.

Ľudské pocity a druhy emócií sú skutočne rôznorodé, pričom vždy odzrkadľujú náš emocionálny stav.

 • Emocionálny stav človeka tvorí nielen subjektivita emócií - ako napríklad šťastie, smútok, úzkosť, hnev, strach, pocit lásky, depresia, znechutenie, radosť, pozitívne myšlienky a podobne, ale aj mnohé ďalšie faktory.
 • Emócie sú duševné stavy vyvolané neurofyziologickými zmenami, ktoré sú rôzne spojené s myšlienkami, pocitmi, reakciami správania a určitým stupňom potešenia alebo nespokojnosti Neexistuje vedecký konsenzus o definícii.
 • Emócie sú často prepojené s náladou, temperamentom, osobnosťou, dispozíciou alebo kreativitou.

Definícia emócií a teória emócií

Vedci sa nie vždy zhodujú v tom, čo tvorí „emóciu“, ale zvyčajne súhlasia s tým, že je to viac než len pocit.

Emócie môžu zahŕňať aj telesné reakcie, ako keď sa vám rozbúši srdce, pretože sa cítite vzrušene, a výrazné pohyby vrátane výrazov tváre a zvukov – napríklad, keď poviete „wow“, pretože vás niečo fascinuje.

 • A emócie môžu zahŕňať správanie, napríklad kričať na niekoho, keď ste nahnevaní.
 • Tieto telesné reakcie, expresívne pohyby a správanie sú často súčasťou definícií „emócie“ - či už ide o pozitívne emócie alebo negatívne emócie.

Vlastnosti emócií a ich vplyv na citové vzťahy

Pojem emócie sa môže zdať jednoduchý, no vedci majú často problém zhodnúť sa na tom, čo v skutočnosti znamená. Emócie zahŕňajú aj iné veci ako len pocity. Pocit je niečo, čo prežívate vnútorne, vo svojej vlastnej mysli, a čo iní ľudia môžu pochopiť na základe vášho správania. Môžete pomôcť iným ľuďom pochopiť, ako sa cítite, pomocou výrazov týkajúcich sa emócií, ako sú „hnev“ alebo „smútok“.

 • Akékoľvek aj silné emócie zahŕňajú telesné reakcie, ako keď sa vám rozbúši srdce, pretože sa cítite vzrušene.
 • Zahŕňajú aj výrazné pohyby vrátane výrazov tváre a zvukov.
 • A emócie zahŕňajú správanie, ako keď na niekoho kričíte, keď ste nahnevaní.

Hoci existuje veľa rôznych častí emócií, pocity sa zvyčajne považujú za najdôležitejšiu časť. Za zmienku tiež stojí, že výrazy ako „nahnevaný“ a „pobavený“ môžu pre rôznych ľudí znamenať rôzne veci. Napriek týmto obmedzeniam je však najpriamejším spôsobom merania emocionálnych pocitov vlastná skúsenosť, teda to, čo človek hovorí o tom, čo cíti.

Neprehliadnite: Summer body 2024: Začni robiť týchto 5 vecí a nebudeš sa musieť trápiť chudnutím do plaviek

ľudské pocity

Zdroj: Depositphotos

Rozdelenie emócií

Každý z nás počas svojho života prežije neskutočné množstvo rôznych emócií. Preto bolo stále aj je (nielen) pre psychológov náročné ich presne definovať.

Psychológ Paul Ekman definoval 6 základných emócií, a to:

 • šťastie,
 • smútok,
 • strach,
 • odpor,
 • hnev a
 • prekvapenie.

Profesor Plutchik svojim výskumom definoval 8 základných teórií a koleso emócií - podľa ktorého môže človek počas svojho života prežiť až 34 000 emócií. 

Osem základných emócii je u Plutchika definovaných v štyroch protikladoch:

 • šťastie a smútok,
 • prijate a očakávanie,
 • hnev a strach,
 • prekvapenie a očakávanie.

1. ŠŤASTIE

Zo všetkých identifikovaných emócií je šťastie tá emócia, o ktorú sa všetci usilujeme čo najviac a najčastejšie. Šťastie je zvyčajne definované ako príjemný stav, ktorý je spojený s pocitmi ako spokojnosť, uspokojenie alebo celková pohoda pohoda.

šťastie je spájané ale aj so zdravím - psychickým i fyzickým.

2. SMÚTOK

Smútok je emócia, ktorú z času na čas prežíva každý z nás. Smútok je charakterizovaný ako prechodný stav, ktorý sprevádzajú pocity ako skľúčenosť, beznádej, utlmená nálada či nezáujem o okolitý svet.

Smútok sa prejavuje najčastejšie:

 • plačom,
 • odmietaním kontaktu s inými ľuďmi,
 • stiahnutím sa do seba, apatiou či
 • nezáujmom o svet.

3. STRACH

Strach je dôležitou emóciou v živote človeka. Keď čelíme niečomu nebezpečnému, pociťujeme strach - a to je prirodzené. Keď pocítime strach, naše telo sa aktivizuje.

So strachom rovnako súvisí aj úzkosť - tá je charakterizovaná ako negatívny pocit, ktorý ale nemá jasný podnet. Pri strachu vieme, čoho sa bojíme. Ale pri úzkosti iba cítime, že nám nie je dobre a je nám nepríjemne.

4. ODPOR

Odpor sa najčastejšie prejavuje tým, že ak nám je niečo odporné, snažíme sa od toho držať čo najďalej. Odpor necítime iba vtedy, keď zacítime nepríjemný zápach. Ale čoraz viac reagujeme s odporom na všetky veci, ktoré sú zlé, nespravodlivé, nemorálne a podobne.

5. HNEV

Podobne ako strach či odpor, aj hnev je dôležitou emócie, a to predovšetkým pri strete s nebezpečenstvom a reakciou úniku či útoku. Hnev na tvári človeka spoznať za niekoľko sekúnd. Prejavuje sa:

 • mračením,
 • zazeraním,
 • kričaním alebo
 • odkláňaním sa od druhých.

Pre nahnevaného človeka je tiež typické nadmerné potenie sa či rýchle sčervenanie tváre alebo dekoltu.

6. PREKVAPENIE

Emócia prekvapenia býva väčšinou krátka. Je charakterizovaná reakciou prekvapenia na niečo neočakávané či nové alebo prekvapivé. Emócia prekvapenia mí tri roviny – negatívnu, pozitívnu i neutrálnu.

Funkcie emócií

Emócia má pripraviť každého z nás k adekvátnej reakcii na konkrétny zážitok. Okrem toho vedú emócie ku vštiepeniu a osvojeniu si konkrétneho zážitku. Napríklad strach má pripraviť na nebezpečenstvo a vtlačiť danú situáciu do pamäti ako nebezpečnú. Emócie vedú k vymedzeniu a hierarchizácii hodnôt a vytvoreniu schopnosti sebaregulácie, sebaovládania a sebakontroly.

Rozdiel medzi pocitmi a emóciami

Zatiaľ čo emócie začínajú ako pocity v tele, pocity sú generované z našich myšlienok o týchto emóciách. Alebo inými slovami, pocity sú spôsob, akým interpretujeme emócie a nechávame ich vstúpiť. Slovo „cítiť“ používame pre fyzické aj emocionálne stavy.

 • Emócie sú na prvom mieste, potom pocity, keď chemikálie emócií začnú pôsobiť v našom tele.
 • Potom sa nálady vyvíjajú z kombinácie pocitov.
 • Emócie sú chemikálie uvoľnené v reakcii na našu interpretáciu špecifického spúšťača.

Sú silnejšie emócie alebo pocity?

Keďže emócia je hlbšia, bude ťažšie ju ovplyvniť len myšlienkou, ako ovplyvniť pocity. Ale ak je myšlienka významná alebo silná, môže vyvolať silné emócie. Akákoľvek myšlienka môže vyvolať pocit, pretože pocit je plytký, ale vzbudiť v niekoho emócie môže trvať viac.

Odporúčame aj: 13 vecí, ktoré robia pozitívni ľudia: Skvelé tipy!

emócie

Zdroj: Depositphotos

Ako najlepšie zvládnuť svoje pocity?

Po náročnom dni v práci môžeme ísť do posilňovne alebo zájsť na stretnutie s priateľmi. Pravidelné cvičenie na udržanie vysokej hladiny energie alebo vypínanie po večeroch s dobrou knihou môže byť spôsob, akým proaktívne zvládame svoje nálady.

Naša schopnosť vysporiadať sa s emóciami sa označuje ako emocionálna inteligencia (EI), čo je jednoducho inteligentné používanie emócií. To odráža štyri kľúčové schopnosti – vnímanie, používanie, porozumenie a riadenie emócií. V nás samých a aj v iných.

 • Usmievajte sa, aby ste sa cítili dobre - nájdite zrkadlo, urobte si z toho zábavu. Ak sa vám to na začiatku nezdá správne, čoskoro sa budete smiať sami sebe a budete sa prirodzene cítiť lepšie. Svaly, ktoré používame na úsmev, povedia nášmu mozgu, že sme šťastní. Robte to aspoň 30 sekúnd.
 • Usmievajte sa, aby sa ostatní cítili dobre - vytvorte toto spojenie, otvorte komunikáciu, spustite tie zrkadlové mozgové bunky, vďaka ktorým zažívame empatiu pre ostatných.
 • Vstaňte a hýbte sa - je dôležité rozhýbať naše lymfatické uzliny, aby sa toxíny dostali z tela von. Náš lymfatický systém nemá svaly, ktoré by ho rozhýbali. Funguje, keď hýbeme inými časťami nášho tela a dovolíme gravitácii, aby ho masírovala. Zdvihnutím rúk sa uvoľňujú hormóny pod pazuchami – často označované ako „hormóny šťastia“. Opäť to nášmu mozgu povie, že sme šťastní, a budeme sa cítiť lepšie.
 • Fyzicky odstráňte napätie - ak cítite napätie v rukách, potraste rukami; ak máte pocit tesnosti na hrudi, natiahnite sa a roztiahnite sa alebo zhlboka dýchajte.
 • Dýchajte - urobte 6 hlbokých bránicových nádychov. Naše telo nedokáže udržať hnev hlbokým dýchaním. Nechajte dolné pľúca, aby kyslík prechádzal okolo vášho tela a mozgu. To vás upokojí a zaplaví kyslíkom. Môžete cítiť mravčenie. Robte to aspoň 60 sekúnd.
 • Porozprávajte sa s niekým - vyjadrite svoje pocity, aby ste začali situáciu riešiť.
 • Uvoľnite a znovu zapojte emócie - "zaparkujte" náročnú emóciu, s ktorou sa budete musieť vysporiadať neskôr, namiesto toho, aby ste sa jej len vyhýbali. Uznajte a prijmite ten pocit a potom použite svoju emocionálnu inteligenciu na vytvorenie užitočnejšej emócie.
 • Označte svoje emócie - časť mozgu, ktorá dokáže označiť alebo pomenovať emóciu, je tá istá časť, ktorá emóciu „cíti“. Je dokázané, že označovanie znižuje intenzitu. Len tým, že poviete „cítim hnev“, sa v skutočnosti cítite menej nahnevaný.
 • Označte aj emócie iných - emocionálne nabitú situáciu môžeme často odzbrojiť tým, že si uvedomíme, čo ľudia cítia. „Cítim, že sa hneváš; môžeš mi povedať ako sa cítiš?" To povzbudzuje ostatných, aby zvážili a označili svoje emócie s väčšou presnosťou: „Áno, cítim hnev“ alebo „Nie, nie som nahnevaný, som naštvaný“.

Ľudia nie sú len racionálni

Pri našich pokusoch ovplyvniť druhých sa často mýlime, keď sa domnievame, že im stačí jednoducho predložiť fakty. Myslíme si, že ak je racionálny obsah správny, automaticky absorbujú informácie a začnú podľa toho konať. Predpokladáme, že keďže príjemca je vo svojej podstate racionálnym, logickým mysliteľom, stačí poukázať na racionálne aspekty vecí.

Veríme, že tento logický proces je efektívny. Mýlime sa – my ľudia nie sme len racionálni. Veci v nás vyvolávajú emócie. Skvelým príkladom sú matematické rovnice, ktoré sa často považujú za čistú logiku a rozum – priame myslenie, v ktorom emócie nehrajú žiadnu úlohu.

Realita je opačná, keďže výskumy ukazujú, že žiaci dokonca emocionálne hodnotia matematické rovnice. Rovnice nás buď pozývajú a nabádajú k vyriešeniu rovnice, alebo sa cítia skľučujúco a ťažko. Emócie sú vždy prítomné v každom myslení.

Fakty v nás vyvolávajú rôzne emócie. Ak túto skutočnosť neberieme do úvahy, naše šance ovplyvňovať iných ľudí a ich činy budú slabé.

Tip pre vás: Tieto čaje majte VŽDY poruke! Pomôžu pri zápale, strese, ale aj ako prevencia proti chorobám

emócie

Zdroj: Depositphotos

Vyvolajte zvedavosť!

Prvá vec, ktorú musíte urobiť, aby ste upútali niekoho pozornosť, je vzbudiť jeho zvedavosť. Zvedavosť je pocit, ktorý vzniká, keď si všimnete, že niekde sú informácie, ktoré ešte nemáte, ale chcete ich vedieť. Zvedavosť úzko súvisí s odvahou skúšať a zisťovať - tento pocit vás posúva vpred, udržuje vás v strehu a dodáva vám energiu.

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo ste nemohli odložiť tú konkrétnu knihu alebo nechať film na jednu noc, aj keď ste vedeli, že nasledujúce ráno musíte vstať skoro? Za tým všetkým je zvedavosť - túžba zistiť, ako sa príbeh skončí. Zvedavosť je jednou z najvýznamnejších síl, ktoré ovplyvnili vývoj ľudstva. Zaviedla nás na nové kontinenty a do vesmíru a pomohla medicíne a technológiám napredovať.

Zvedavosť tiež podporuje učenie a je výborným zdrojom vnútornej motivácie.

 • Zvedavosť je tiež obohacujúcim pocitom pre mozog.
 • Pri výskume centier potešenia v mozgu sa zistilo, že samotná zvedavosť, očakávanie zaujímavých informácií, aktivuje centrá potešenia v mozgu viac ako uspokojovanie zvedavosti.
 • Samotný stimulujúci pocit zvedavosti je teda obohacujúcejší ako moment, keď konečne získame informácie, po ktorých túžime.

Pochopte a využite zmätok - Teória tvárovej spätnej väzby

Ďalší pocit nevyhnutný pre dopad je zmätok. Zažívate zmätok, keď sú informácie, ktoré dostávate, nejasné, protichodné alebo neúplné. Zmätená tvár ukazuje zmätený výraz: stiahnete obočie. Darwin nazval sval, ktorý nám ťahá obočie, „sval myslenia“. V skutočnosti je zmätený výraz jedným z najuznávanejších výrazov tváre na celom svete.

 • Zážitok zmätku nie je veľmi príjemný, preto býva často podceňovaný.
 • Je však cenné vedieť, že zmätok je jedným z našich najdôležitejších a najužitočnejších pocitov.
 • Zmätok nás núti premýšľať, zvyšuje motiváciu riešiť nejasné situácie a pomáha nám osvojiť si veci hlbšie.
 • Dá sa povedať, že všetko hlboké učenie sa deje vo veľkom zmätku.

"Servírujte" aj kúsok prekvapenia!

Treťou kľúčovou emóciou na ovplyvňovanie je prekvapenie. Dobrým príkladom sily prekvapenia a ľudskej iracionality sú falošné správy.

 • Prečo sú fámy a falošné správy také nákazlivé?
 • Prečo sa šíria, kde je ich sila?
 • Prečo je ťažké odolať?

Výsledky štúdií boli pre skutočné správy zničujúce. Falošné správy sa šíria šesťkrát rýchlejšie a až 100-krát rýchlejšie k väčšiemu publiku ako presné informácie. Silu získavajú z dvoch silných pocitov: informácia je prekvapivá a obsah správy vyvoláva pocit znechutenia.

Vďaka tejto kombinácii sú ľudia aktívni a chcú zdieľať správy bez toho, aby premýšľali o väčšom obraze. Prekvapivé informácie vo falošných správach nás ovplyvňujú prostredníctvom pocitu prekvapenia. Prekvapenie je zvyčajne krátkodobá emócia, možno tá najkratšia z našich emócií. Zachytáva našu pozornosť a zameriava naše myslenie a energiu na príčinu prekvapenia. V momentoch prekvapenia je pre nás ťažké myslieť na iné veci. Prekvapenie stimuluje naše zmysly a tiež posilňuje našu pamäť.

Od racionálnej frekvencie k emocionálnej frekvencii

Na zvýšenie účinku vášho posolstva, aby mu ľudia porozumeli a viedli k želanému konaniu, je potrebné prejsť od racionálnej frekvencie k emocionálnej frekvencii - ide o takzvaný emočný navigačný systém.

Hovoríme o rozume, zameriavame sa na vec a často zabúdame, že najrýchlejší a najefektívnejší spôsob, ako ovplyvniť iných ľudí – ich myslenie a činy – je ovplyvňovať ich emócie.

Ovplyvňovať iných ľudí bez vlastného záujmu je takmer nemožné. My ľudia veľmi citlivo vnímame, či lídra, manažéra, predajcu alebo odborníka zaujíma ich vlastná téma a aké emócie v nás vyvolávajú. Výskum mozgu ukazuje, že je pre nás nemožné vytvárať spomienky, sústrediť sa na zložitejšie entity alebo robiť zmysluplné rozhodnutia bez emócií.

Evolúcia nepodporuje plytvanie energiou a kyslíkom nášho mozgu na veci, ktoré pre nás nie sú dôležité. Preto premýšľame a konáme len na základe informácií, ktoré pre nás majú význam – vecí, ktoré v nás vyvolávajú emócie.

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE