7 nástrah, ktorým sa treba vyhnúť pri nadväzovaní nového vzťahu

Nadväzovanie nového vzťahu môže byť vzrušujúce, ale zároveň aj trochu napäté. Je dôležité ísť do neho s otvoreným srdcom a mysľou, a byť pripravený na nové skúsenosti a výzvy.

Prvý krok je spoznať novú osobu a nadviazať s ňou kontakt. Môžete začať malými rozhovormi a postupne sa zistíte, čo máte spoločné a čo vás spája. Dôležité je byť autentický a otvorený voči partnerovi, aby ste si navzájom rozumeli a mohli spolu ďalej budovať vzťah.

Ďalším krokom je budovanie dôvery a vzájomného porozumenia. Komunikácia je kľúčová - dôležité je počúvať a byť porozumený, ako aj vyjadriť svoje pocity a potreby. Navzájom si pomáhať, podporovať sa a pracovať spolu na posilnení vzťahu.

Budovanie vzťahu

Je tiež dôležité mať trpezlivosť a preukázať pochopenie voči partnerovi.

Každý má svoje silné a slabé stránky, a je dôležité akceptovať aj tie menej dokonalé stránky partnera.

 • Nadväzovanie nového vzťahu je cesta plná objavovania, učenia sa a rastu.
 • Je to výzva, ale aj príležitosť na nové začiatky a vzácne momenty spoločného šťastia.

Buďte otvorení novým skúsenostiam a pamätajte, že najdôležitejšie je aj ďalej rozvíjať lásku a porozumenie vo vzťahu.

Pozor na vzťahové nástrahy a bežné chyby vo vzťahu!

Rané štádiá vzťahu môžu byť pestré a náročné, pričom niekedy sa môžu ocitnúť na tenkom ľade kvôli rôznym nástrahám. Medzi najčastejšie vzťahové nástrahy patrí nedostatok komunikácie, nedostatok dôvery, neprimerané očakávania a nedodržiavanie hraníc.

Pozor aj na vzťahové chyby, ako napríklad manipulatívne správanie, toxické správanie, ovládanie partnera, žiarlivosť, emocionálna nedostupnosť či prevzatie zodpovednosti. Vždy treba hranice rešpektovať, pokiaľ chce dlhodobý vzťah prežiť každý záväzok. Nemenej dôležitá je aj vzájomná kompatibilita.

 • Nedostatok komunikácie môže spôsobiť nejasnosti a nedorozumenia medzi partnermi. Je dôležité otvorene hovoriť o svojich pocitoch, potrebách a očakávaniach, aby sa vzťah mohol posunúť vpred.
 • Nedostatok dôvery je ďalšou veľkou nástrahou pre vzťahy. Bez dôvery neexistuje pevný základ pre vzájomné vzťahy a bezpečie. Negatívna energia sa vo vzťahu jednoducho nenosí.
 • Nedodržiavanie hraníc je ďalšou nástrahou, ktorá môže zničiť vzťah. Je dôležité rešpektovať hranice a osobné hranice druhých a byť schopný vyjadriť svoje vlastné hranice a potreby.

Pre úspešný a zdravý vzťah je dôležité identifikovať a riešiť tieto vzťahové nástrahy a pracovať na zlepšení komunikácie, dôvery, očakávaní a dodržiavaní hraníc. Snažte sa byť otvorení, pochopení a láskaví voči svojmu partnerovi a budujte si spoločné základy pre šťastný a trvalý vzťah.

Neprehliadnite: Aké vlastnosti by mal mať pre vás ideálny partner?

zamilovanosť

Zdroj: Depositphotos

1. Zdieľanie informácií

Spoločné zdieľanie informácií môže byť nástrahou pri budovaní nového vzťahu preto, že môže viesť k nedostatočnej dôvere a pocitu zraniteľnosti. Správne rozhodnutie o tom, kedy a aké informácie zdieľať s novou osobou, môže byť zložité a nesprávne rozhodnutie môže mať negatívne následky. Preto je dôležité byť opatrný a postupovať postupne, aby sa vzťah mohol rozvíjať.

2. Nereálne očakávania

Pri budovaní nového vzťahu je dôležité mať reálne očakávania, pretože nereálne očakávania môžu viesť k sklamaniam a rozčarovaniu. Keď máme príliš vysoké očakávania voči partnerovi, môžeme byť ľahko sklamaní, keď sa ukáže, že nie je dokonalý a že má aj nedostatky. Navyše, nereálne očakávania môžu spôsobiť konflikty v vzťahu a brániť jeho dôkladnému rozvoju. Preto je dôležité byť realistický a prijať toho druhého so všetkými jeho kladmi a zápormi.

3. Udržiavanie odstupu

Udržiavanie odstupu môže byť dôležité preto, aby si obaja partneri zachovali svoju osobnú autonómiu a nezávislosť. Bezodkladné zovretie sa do vzťahu a spoločného života môže viesť k tomu, že sa človek stráca vo vzťahu a postupne sa stáva závislým od svojho partnera.

 • Udržiavanie odstupu môže prispieť k tomu, aby sa obaja partneri mohli postupne spoznávať a budovať vzťah organicky a bez nátlaku.
 • Ak sa príliš rýchlo zblížia, môže to viesť k nedostatočnému poznaniu a porozumeniu druhej osoby.
 • Udržiavanie odstupu môže byť dôležité pre zachovanie zdravej rovnováhy medzi vzťahom a individuálnymi potrebami a záujmami.
 • Každý z partnerov potrebuje čas a priestor na sebareflexiu a plnenie vlastných potrieb, aby mohol mať zdravý a šťastný vzťah.

Udržiavanie odstupu môže prispieť k budovaniu dôvery a rešpektu medzi partnermi. Keď si obaja partneri zachovávajú svoju osobnú sféru a rešpektujú hranice druhej osoby, môže to viesť k zdravému a trvalému vzťahu založenému na uznávaní a rešpekte.

Odporúčame aj: Sexuálna výchova detí: Kedy je správny čas začať?

láska

Zdroj: Depositphotos

4. Obranný postoj

Pri budovaní nového vzťahu je dôležité byť otvorený a pripravený na nové skúsenosti a možnosti.

Obranný postoj voči partnerovi môže brániť vytváraniu dôvery a otvorenosti medzi partnermi.

 • Obranný postoj môže byť spôsobený strachom z opätovného zranenia, nedôverou v seba alebo voči partnerovi alebo predošlými negatívnymi skúsenosťami v minulých vzťahoch.
 • Je dôležité identifikovať príčiny tohto postavenia a pracovať na prekonaní prekážok, ktoré bránia vytváraniu zdravého a šťastného vzťahu.
 • Zmena obranného postoja vyžaduje introspekciu, úsilie a ochotu spolupracovať so svojím partnerom.

Komunikácia a vzájomné porozumenie sú kľúčové pre prekonanie týchto prekážok a budovanie zdravého vzťahu založeného na dôvere a otvorenosti.

5. Pozor na sociálne siete

Pri budovaní nového vzťahu môže byť vplyv sociálnych sietí nástrahou, prečo?

 • Falošná predstava: Ľudia na sociálnych sieťach často prezentujú len najlepšie verzie seba samých, čo môže vyzerať neprirodzene alebo nereálne. To môže viesť k falošnej predstave o tom, kto je skutočnou osobou za obrazom na sociálnych sieťach.
 • Nevyslovené očakávania: Pridružené očakávania na základe obsahu zverejneného na sociálnych sieťach môžu viesť k stresom alebo sklamaniam pri reálnom stretnutí.
 • Konkurencia: Sociálne siete môžu vytvárať sentimenty závisti alebo neistoty v novom vzťahu, keď sa partner porovnáva s inými ľuďmi na sociálnych sieťach.
 • Komunikácia: Prebytok komunikácie cez sociálne siete môže nahrádzať osobné interakcie a skutočnú komunikáciu v novom vzťahu.
 • Súkromie: Sociálne siete môžu narúšať osobnú súkromnú sféru v novom vzťahu, keď sa nejaké informácie alebo fotografie nevhodne zdieľajú so širšou verejnosťou.

Preto je dôležité mať na pamäti, že sociálne siete nie sú vždy odrazom skutočnosti. Je dôležité budovať vzťahy na základe osobného kontaktu a dôvery.

Tip pre vás: Bývanie podľa znamenia zverokruhu - TOTO sa hodí práve k vám!

muž a žena

Zdroj: Depositphotos

6. Ponáhľanie sa do vzťahu

Pri budovaní nového vzťahu je dôležité dať si čas na spoznávanie druhej osoby a navzájom budovanie dôvery a záväzkov. Ak sa ponáhľame do vzťahu, môžeme si prehliadať dôležité signály a nedostatky, čo môže neskôr viesť k problémom a nezhodám. Ponáhľanie sa do vzťahu tiež môže podkopávať možnosť vytvoriť trvalý a zdravý vzťah založený na vzájomnom porozumení a rešpekte. Je preto dôležité dať si čas a nechať vzťah postupovať prirodzene.

7. Očakávania partnera

Neprimerané očakávania môžu tiež poškodiť vzťah. Každý človek je iný a má svoje vlastné potreby, hodnoty a očakávania. Je dôležité byť si vedomý týchto rozdielov a byť ochotný pracovať na kompromise, aby sa vzťah mohol rozvíjať a rásť.

 • Pri budovaní nového vzťahu je jednou z nástrah aj očakávanie do vzťahu, pretože môže viesť k nereálnym predstavám o tom, ako by mal vzťah fungovať a čo by mal partner priniesť do života druhého.
 • Očakávania môžu viesť k sklamaniu, keď sa skutočný vzťah líši od predstáv a ideálov.
 • Je dôležité byť vo vzťahu otvorený, pripravený na kompromisy a prijať partnera so všetkými jeho pozitívnymi aj negatívnymi stránkami.

Očakávania môžu byť zdrojom konfliktov a frustrácie, preto je dôležité vedieť rozlišovať medzi reálnymi očakávaniami a ideálmi, ktoré môžu byť nereálne a neprijateľné pre partnera. Komunikácia a porozumenie sú kľúčové v budovaní zdravého a harmonického vzťahu.

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

ČO ČÍTAJÚ OSTATNÍ

Z NÁŠHO YOUTUBE