Je vaše dieťa samotár? Pomôžte mu nadviazať priateľstvá

Ľudia sú spoločenské bytosti. Okrem členov rodiny sa súčasťou nášho života stavajú priatelia. Niektorých máme od detstva, iné cenné priateľstvá nás sprevádzajú v len určitých životných etapách. 

Aj z množstva piesní, komédií, drám a iných filmov oslavujúcich priateľstvo je zrejmé, že spoločnosť kladie veľký dôraz na priateľov. Ak dieťa z rôznych dôvodov nezapadlo do kolektívu, rodičia aj v dôsledku vplyvov spoločnosti majú často obavy o svoje dieťa.

Ako rodičia by ste sa nemali trápiť pre to, že vaše dieťa nie je najobľúbenejším dieťaťom v triede alebo v určitom kolektíve. Zbystriť pozornosť by ste však mali v jednom prípade.

Pozri aj: Korunný princ, „sendvič" alebo maznáčik: Ktoré dieťa máte doma?

dieťa samotár

Zdroj: Shutterstock®

Prvé priateľstvá

Americký detský psychológ Jonathan Poghyly vysvetľuje, že je normálnou súčasťou života, ak má vaše dieťa jedného alebo len niekoľkých priateľov. Poghyly svoju pozornosť však zameriava na deti, ktoré z akéhokoľvek dôvodu nemajú žiadnych priateľov.

Deti sa prvýkrát začínajú zaujímať o druhé deti už vo veku jedného roka. Ale prvé a ozajstné priateľstvá začínajú rozvíjať až v materskej škole, približne od veku 3 až 4 rokov.

Priateľstvo je v živote dieťaťa veľmi potrebné. Pomáha mu v interakcii s inými deťmi uvedomiť si svoje silné i slabé stránky. Uvedomenie si svojich predností je nápomocné pri budovaní sebavedomia a rozvoji celkovej osobnosti dieťaťa.

Kedy spozornieť?

Ako je vyššie uvedené, ak má dieťa len niekoľko priateľov vaše obavy nie sú na mieste. Spozornieť by ste však mali, ak si od učiteľov či trénerov vypočujete, že vaše dieťa je samotár, odmieta byť súčasťou kolektívu, alebo je agresívne.

Podľa Charlesa Sophyhy by ste sa na dieťa mali pozrieť z viacerých uhlov pohľadu a položiť si niekoľko otázok: „Má dostatok spánku? Jedáva? Robí si školské úlohy? Je stimulovaný spôsobom, ktorý je primeraný veku? Cvičí a chodí medzi deti?“ Práve tieto otázky môžu dieťa nasmerovať správnym smerom, pretože napríklad nedostatok spánku vedie práve k agresivite.

Ďalším dôvodom, prečo môže mať vaše dieťa ťažkosti s nadväzovaním priateľstiev, je úzkosť. Ak majú dcéra alebo syn obavy z väčšieho kolektívu, nájdite spôsob, ako mu to uľahčiť. Príkladom môže byť pozvanie na narodeninovú oslavu. Príďte na ňu medzi prvými, kedy je u oslávenca ešte málo detí. Ak totiž prídete medzi poslednými, vaše dieťa sa bude musieť začleniť do väčšej skupiny.

Vy a vaši priatelia

Aj samotní rodičia by sa mali pozrieť na svoj spôsob života, ktorým dávajú príklad deťom.

„Máte priateľov? Chodíte s nimi von? Stretávate sa aj s inými rodičmi a počas stretnutí sa deti hrajú?“ Práve uvedené vzorce povzbudia a motivujú vaše dieťa, aby si cenili svojich priateľov a priateľstvá.

Neprehliadni: V čom najviac vyniká vaše najmladšie dieťa či jedináčik?

deti a vzťahy medzi nimi

Zdroj: Shutterstock®

Vlastnosti potrebné pri nadväzovaní kontaktov

Práve rodičia sú tí, ktorí môžu dieťaťu pomôcť ľahšie nadväzovať kontakty, z ktorých sa môžu postupne stať pevné priateľstvá. Začať by sme mali už v ranom detstve:

 • už batoľa učiť zvykať si na ľudí – pomôcť pri tom môžu častejšie návštevy príbuzných či detských ihrísk,
 • naučiť dieťa férovosti,
 • naučiť dcéru alebo syna deliť sa o svoje hračky či sladkosti s inými deťmi,
 • posilňovať sebavedomie dieťaťa,
 • chváliť ho,
 • cez rôzne aktivity ho učiť empatii a spolupatričnosti,
 • podporovať ho, aby sa dokázalo postaviť za svojich priateľov.

 

Ako ešte môžete pomôcť vášmu dieťaťu?

Medzi ďalšími návodmi, ktorými môžete pomôcť dieťaťu sa začleniť do kolektívu, je:

 • rozprávanie sa s dieťaťom o priateľstve – čo pre neho priatelia znamenajú,
 • čítanie kníh o priateľstve,
 • navštevovanie krúžkov v závislosti od oblastní, ktoré ho zaujímajú – pravidelné stretávanie sa upevňuje vzťahy,
 • ďalšou možnosťou je kúpa domáceho miláčika – pri hre s ním sa naučí určitej sociálnej interakcií,
 • ak mu budete príkladom.

Na záver ešte pre nás rodičov možno ťažké pravidlo: napriek tomu, že chcete svojmu dieťaťu pomôcť nájsť si kamarátov, mali by ste pri tejto úlohe zohrávať „len“ rolu poradcu, nie rolu vodcu.

Bude ťa zaujímať: Nemôžeš si dovoliť svadobný dar? Odborníci na etiketu ti poradia

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE